Over ons

Missie Azalea

Onze missie is het bieden van toonaangevende integrale eerstelijnszorg om daarmee een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het welzijn van onze patienten.

Visie Azalea

Door innovatie en bundeling van krachten willen wij een betrouwbare, kwalitatief hoogstaande zorgorganisatie zijn, die in een continu veranderende samenleving een antwoord heeft op de steeds complexer wordende vragen van onze patienten.
Door de genoemde innovatie en bundeling van krachten willen wij een belangrijke en relevante onderhandelingspartner zijn voor andere partijen in de zorg.
Wij willen een transparante organisatie zijn met een toetsbaar kwaliteitsniveau door implementatie van protocollen en sluitende samenwerkingsafspraken.
In onze organisatie staat arbeidssatisfactie voor alle medewerkers hoog in het vaandel.